Jednym z najbardziej znanych ruchów odnowy w Kościele katolickim jest Ruch- Światło-Życie. Jego początki sięgają roku 1954, a założyciel był ks. Franciszek Blachnicki. Rozpoczął się od pierwszego wyjazdu rekolekcyjnego ministrantów, czyli tzw. oazy. Obecnie działa on również poza Polską, aż w 30 krajach. Z ruchem tym wiąże się wyzwolenie Człowieka, opierające się na zasadach abstynencji alkoholowej i modlitwie za osoby uzależnione. W Oazie występują trzy etapy drogi: uczeń Jezusa, diakon i katechumenat. Grupa oazowa z reguły zawiązuje się przy danej parafii.

 

Spotkania odbywają się pod patronatem animatora Ruchu, którym zazwyczaj jest Ksiądz. W trakcie zebrań toczą się dyskusje, nauki Kościoła, wszystko ubarwione jest śpiewem. Piosenki religijne teksty mają w większości bardzo radosne, podniosłe. Mają za zadanie wychwalać Boga, ale także przekazywać prośby modlitwy. Wszak przecież śpiew jest wyższą formą modlitwy od Boga. Oaza w ciągu roku ma zwykle dwa wyjazdy rekolekcyjne- jeden dłuższy około dwutygodniowy i krótszy weekendowy. Do Ruchu-Światło- życie może przystąpić każda chętna osoba.